Mindenkinek jár a biztos, nyugodt otthon

2021. Apr. 27. | Beszédek

Vajda Viktória, a Momentum családpolitikusa

Mindenkinek jár a biztos, nyugodt otthon. Az egyetemisták kollégiumi ellátását, a fiatalok első lakáshoz jutását, a család első közös otthonát, a mindig biztos pontot jelentő otthont kell megteremtenünk az Új Magyarországon. 

Célunk, hogy a jövedelem maximum 30%-át kelljen lakhatásra fordítani, ehhez mérten állítottuk fel a lakáspolitikai intézkedéseinket, és alapelvi követelményeinket. A jelenlegi, magasra tornázott ingatlanárakat vissza kell terelni a realitások közé, és ezzel párhuzamosan támogatni a 21. századi lakáskörülmények elérését.. 

Fontos, hogy az állam, és kiemelten az önkormányzatok támogassák ezt a folyamatot, egy erős, stabil helyi szinten megvalósuló intézkedési tervvel.

Ezért 

  1. lakásügynökségeket hozunk létre. Segítségükkel az albérletek kiadása és kivétele könnyebb, megbízhatóbb és kiszámíthatóbb lesz mind a két fél számára: a lakásügynökségek többféle szerződésmintát fognak ajánlani, amik ügyfélkapun keresztül is megköthetőek lesznek. 
  2. Az önkormányzati bérlakások számát úgy fogjuk növelni, hogy a rozsdaövezetekben épülő beruházások után nem kell majd áfát fizetni, amennyiben 10 lakásonként egyet az önkormányzatnak delegálnak. 
  3. 21. századi otthonokat építünk: Minden évben 100 ezer lakás energetikai felújításához nyújtunk támogatást, többek között kazáncserére, napelemek, hőszivattyúk beépítésére, illetve szigetelésre és ablakcserére, ezzel jelentősen csökkentve a fűtési-hűtési költségeket. A támogatásokat a rászorulókkal illetve az önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő lakásokkal kezdjük.

Ma, 2021-ben a fiatalok lakhatási kérdése nem rendezett, pedig az életkezdéshez elengedhetetlen egy stabil alap. 

Ezért: 

  1. Célunk, hogy 2030-ra legalább 100 ezerrel több 35 év alattinak legyen önálló lakhatása.
  2. Növelni fogjuk a kollégiumi férőhelyek számát.
  3. Támogatni fogjuk a lakáscélú megtakarításokat: 30%-os állami hozzájárulással, illetve amennyiben a munkáltató béren kívüli juttatásként ezt a formát választja, arra 10%-os adókedvezményt biztosítunk. 

A biztos lakhatás mellett  beszélnünk kell a családok támogatásáról is. Fontos leszögezni, hogy számunkra a család egy szeretetközösség, alkossa gyermektelen pár, egy apa és egy anya, két anya, két apa, vagy egyedülálló szülő gyerekkel. Nekünk minden család egyenlő, az a legfontosabb, hogy minden gyermek szerető közegben, biztos háttérrel nőhessen fel. Nem tisztünk azonban beleszólni abba, hogy ki, mikor, hány gyermeket szeretne,  ezek magánügyek. A mi dolgunk annyi, hogy támogassuk a döntést, és elérhető legyen a segítség, ha arra szükség van. 

Modern, 21. századi, családbarát szülészeteket hozunk létre, hiszen az első pillanatok jelentősége és felelőssége kiemelkedő. A családoknak fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, a jogaikat tartsák tiszteletben, partnerként kezeljék őket. 

Alapfeltevésünk az is, hogy senkinek ne kelljen választania család és munka között, összeegyeztethető legyen a magánélettel bármilyen választott foglalkozás, bármelyik szülő számára. 

Ezért ösztönözzük a rugalmas foglalkoztatási formákat: a részmunkaidős munkavégzést, a rugalmas munkaidőt, illetve rugalmas munkahetet, és a távmunkát is. 

Rugalmasabbá tesszük a GYED folyósítását, így a havonta folyósított összeg az igénybevétel hosszától függ majd. Jelenleg a GYED hónapról-hónapra 70%-os keresetpótlást biztosít, függetlenül a folyósítási időtől. A mi javaslatunk alapján aki csak 14 hónapig venné igénybe, az a keresete 100%-át kapná meg, aki ennél hosszabb ideig, az az idő hosszával arányosan kevesebbet. Emellett a GYED-maximumot a minimálbér kétszeresére növeljük, hogy  az egyedülálló szülők megélhetése is biztosított legyen. 

Bevezetjük az apahónapokat: a GYED 14 hónapjából 3 a másik szülőnek jár majd. Ez elősegíti, hogy mindkét szülő részese lehessen a családi pillanatoknak, a szülők feladatai a gyermekvállalás terén egyenlőbben legyenek elosztva, valamint hogy csökkenjen a munkahelyi diszkrimináció.  Egyedülálló szülők esetében ez a három hónap természetesen hozzáadódik az eredeti GYED-periódushoz.

Megtartjuk a családi adókedvezmény rendszerét, azonban igazságosabbá tesszük azt, megszüntetve a gyermekszám szerinti aránytalan különbségtételt. A gyermekszám szerinti kompenzációt a mindenki számára folyósított, jelentősen megnövelt családi pótlékba vezetjük át, így minden nagycsalád számára azonos segítséget jelent majd a támogatás.

Megerősítjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, valamint a segítő szakmák presztízsét és megbecsültségét- anyagi és morális értelemben is. Elengedhetetlen, hogy mindenhol rendelkezésre álljanak a családokat segítő pszichológusok, jogászok és a szakszolgálatok szakemberei. 

Valós lépéseket fogunk tenni a családon belüli erőszak felszámolása érdekében, illetve megszüntetjük a szexuális bűncselekmények elévülését. A jelentős számú, intézményekhez kötődő bántalmazásokat ki fogjuk vizsgálni, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekeket senki ne használhassa ki. 

Azért dolgozunk, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel. Az örökbefogadás rendszerében található anomáliákat megszüntetjük, az örökbefogadókat, legyenek akár különböző vagy azonos nemű párok vagy egyedülállók, felkészítjük és támogatjuk a gyermekek befogadásában.

A család egy biztos pont, a nyugodt otthon pedig egy olyan alap, ami mindenkit megillet. Ezt az esélyt kell megteremtenünk, hogy az ország valóban családbarát lehessen. 

Címke: